CO2-Prestatieladder | IJslander

CO2-Prestatieladder

IJslander wil bijdragen aan een duurzame wereld. Om dit tastbaar te maken heeft IJslander een CO2-reductiedoelstelling en wil zij dit aantoonbaar maken door het CO2-Bewust certificaat niveau 5 op de CO2-Prestatieladder.

spelende-kinderen-ijslander

De CO₂-prestatieladder houdt het volgende in:

  • de CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven, die deelnemen aan aanbestedingen, te stimuleren tot CO₂-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
  • Het instrument is onderdeel van het streven om met alle grote opdrachtgevers te komen tot één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten.
  • Het instrument kan door overheidsorganisaties en bedrijven worden gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen.
  • Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

stimuleren
CO₂-bewust
te handelen

De CO₂-prestatieladder is in eerste instantie door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector.

Zij is inmiddels verzelfstandigd en in eigendom gegeven van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

IJslander neemt deel aan het sector initiatief Brandstofreductie Noord-Oost Nederland.

Dit initiatief richt zich op het reduceren van de CO2-uitstoot van het gebruik van brandstoffen.

Kelly-Wijnbergen
Stel je vraag