Algemene bijlage

Prijzen
Al onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van prijsafgifte geldende tarieven voor staal en rvs-legeringen.
Eventueel meerwerk wordt berekend op basis van nacalculatie.
Prijzen zijn exclusief 21% BTW, netto en af fabriek.
Leverings- en plaatsingskosten op aanvraag.
De prijs van een toestel is altijd exclusief leveren, plaatsen, ondergronden, aanstraten, onderhoud, poeren en alle andere mogelijkheden, tenzij dit nadrukkelijk anders is aangegeven in onze orderbevestiging.

Plaatsing
Voor het plaatsen van een toestel gelden de volgende uitgangspunten (mits opdrachtgever opdracht heeft gegeven tot plaatsing door IJslander B.V.):

1. Het terrein dient goed bereikbaar te zijn op maximaal 25 meter van de rijweg.
2. De minimale doorrij-breedte bedraagt 2 meter.
3. Bij plaatsing dient de grond vrij te zijn van puin en obstakels.
4. Ontgraven grond en uitkomende materialen blijven eigendom van de opdrachtgever en worden voor diens rekening vervoerd.
5. De ontgraven grond en uitkomende materialen worden vervoerd naar een beschikbaar depot in een straal van 5 km van het werk.
6. Kosten in verband met eventuele vervuiling komen voor rekening van de opdrachtgever.
7. Een (eventuele) KLIC-melding wordt door IJslander verzorgd zonder dat hier extra kosten aan zijn verbonden.
8. Indien opdrachtgever zelf de KLIC-melding verzorgt, dient deze tijdig op het werk aanwezig te zijn.
9. Plaatsen van toestellen is exclusief kosten voor gebruik van bouwhekken.

Deze uitgangspunten gelden ook ingeval het leggen van een ondergrond aan IJslander B.V. wordt opgedragen.

Voor een goede montage van de skate elementen is het van belang dat het asfalt op “één oor” wordt gelegd. Dit houdt in dat het asfalt naar één zijde afloopt (1 cm per strekkende meter). Desgewenst voorzien wij u graag van advies.

Wij adviseren om een glijbaan altijd richting het noorden te plaatsen.

Betaling
Binnen 14 dagen na factuurdatum
Betalingsregeling vanaf € 10.000,00 als volgt:
40% van de prijs bij opdracht
50% van de prijs bij aanvoering van de materialen
10% van de prijs bij oplevering

Veiligheid
Al onze sport- en speeltoestellen zijn TÜV gekeurd en gecertificeerd.

Garantie
Op al onze artikelen krijgt u 10 jaar garantie op constructie onderdelen en
3 jaar op slijtage en beweegbare onderdelen; dit geldt niet voor vandalisme en beschadiging van coatwerk en vervuiling van buitenaf.

Wij attenderen u erop dat op al onze leveringen de leveringsvoorwaarden van de Metaalunievoorwaarden 2014 van toepassing zijn.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
ErrorHere