Click & Play speeltoestellen

Rotterdam pioniert met Click & Play

In 2014 realiseert IJslander drie speelplekken met verwisselbare speeltoestellen in de gemeente Zoetermeer. Een pilot waarbij het gebruik en verwisselbaarheid van mono-toestellen in kaart werd gebracht. Het concept slaat dusdanig aan, dat IJslander wordt gevraagd om het concept verder te ontwikkelen. De gemeente Rotterdam speelt hierbij een belangrijke rol.

 

Kiezen, klikken, klaar!
De gemeente Rotterdam vindt het concept zo interessant, dat zij dit wil inzetten voor drie speelplekken in Rotterdam. Hierdoor komt de conceptontwikkeling van de verwisselbare speeltoestellen in een stroomversnelling en eind 2016 introduceert IJslander Click & Play: een geavanceerd kliksysteem gecombineerd met building blocks (vast stramien met grondpotten waarop de toestellen geklikt kunnen worden) en grondpotten. Groot voordeel van Click & Play: door deze flexibele oplossing om de buitenruimte in te richten, verandert een speelplek voor de kleintjes makkelijk in een speel- of sportplek voor oudere kinderen en jongeren. Januari 2017 wordt de eerste speelplek met Click & Play Spriet toestellen (de eerste serie speeltoestellen speciaal gemaakt voor Click & Play) aan de Hamerdenstraat in Rotterdam opgeleverd.

Click & Play Platform

Om gemeenten en andere geïnteresseerden een keuze te bieden, veranderingen sneller en beter teweeg te brengen door kennisdeling én een economisch aantrekkelijke prijs te bieden, richt IJslander het Click & Play Platform op. Hierin zitten naast IJslander, Eibe, IJreka, Nijha en Velopa. Uiteindelijk kiest Rotterdam ervoor om en pilot te draaien met drie leveranciers en laat IJslander, Velopa en Eibe een speelplek inrichten. Kijk op www.clickenplay.nl voor meer informatie.

 

Click & Play

Voornaam Voornaam, bedankt.

We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Click & Play speelplek Hamerdenstraat, Rotterdam

Flexibel, kostenbesparend en duurzaam

Click & Play is een flexibele, kostenbesparende en duurzame oplossing op een speel- of sportplek mee te laten groeien met de demografische ontwikkelingen in de wijk. Tegelijkertijd draagt Click & Play bij aan een circulaire economie. Klik hier voor meer informatie of check: www.clickenplay.nl

Click & Play Building Blocks

Voornaam Voornaam, bedankt.

We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.