Een circulair ontwerp maken

Ons toekomstbeeld is het oneindig circuleren van speel- en sportaanleidingen tussen leverancier en gebruiker, waarbij de leverancier in het bezit blijft van het middel en daarmee wordt gedwongen zuinig en verantwoord om te gaan met grondstoffen.

Het maken van een circulair ontwerp
Om verantwoord met ons grondstoffengebruik om te gaan, werken wij in het ontwerpstadium altijd op basis van de uitgangspunten en principes van design for disassembly. Ten eerste definiëren we vijf algemene uitgangspunten van design voor disassembly. Ten tweede onderkennen we in ons circulair ontwerp drie verschillende niveaus. Circulair ontwerp kan plaatsvinden op materiaal-, product- en systeemniveau.

Meer weten? Lees de gehele whitepaper Hoe komt een circulair ontwerp tot stand?