Denkomslag

Klik op de foto hieronder en bekijk een best wel schokkende video, waarin we geconfronteerd worden met het feit dat we consumeren en waardevolle grondstoffen gebruiken. Iets waar we niet altijd bij stil staan.

36623746 - exploding light bulb as conceptual image for new ideas and brainstorming.

 

Deze video wrijft ons dit onder de neus en is voor mij een sprekend voorbeeld van verspilling van onze grondstoffen. En laat zien dat technologie wordt gebruikt om producten stuk te laten gaan en we aangezet worden om meer afval te produceren. Zo worden we geforceerd in een georganiseerd probleem: als iets kapot is moeten we het vervangen c.q. opnieuw aanschaffen.

Feitelijk is dit bij speeltoestellen niet anders. We kopen een speeltoestel waar na enkele jaren onderhoud aan moet worden gepleegd. Dat kost geld en grondstoffen, terwijl het eigenlijk de verantwoordelijkheid is van de leverancier om een product te maken dat zo lang mogelijk meegaat. Hij of zij geeft misschien wel een ‘life time guarantee‘, maar hoe lang is dat eigenlijk? En wat is de levensduur van een ééndagsvlieg? De looptijd van de garantie? Voorbeelden waardoor je zou denken dat we het op een verkeerde manier organiseren.

Omdenken
Misschien moeten we anders gaan denken, want wat wil je eigenlijk als klant? Volgens mij gebruik maken van de speelwaarden om deze in te kunnen zetten om maatschappelijk doelen te bereiken. Waarom dan ook niet de verantwoordelijkheid voor zowel het toestel, de speelwaarden als het onderhoud bij de leverancier neerleggen? In plaats van een investering ineens, vertel je de leverancier dat je gebruik wilt maken van een bepaalde speelwaarde tegen x-euro per dag. Wat zou hij dan voor je kunnen doen?

Een andere benadering dus? Ja. Het betekent een omslag in denken. Eenvoudig? Geenszins, maar het lost wel het onderhoudsprobleem op. Immers, de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leverancier en die zal een product moeten maken met zoveel mogelijk speelwaarden en een zo lang mogelijk leven. Iets dat zeker omzet oplevert. We noemen dit ook wel gebruik op basis van een vergoeding ofwel een gebruikersvergoeding. Misschien is een circulaire economie hierdoor wel binnen handbereik. Helpt u mee?

Waarmee kan ik u helpen?

John Franken – Managing Director IJslander B.V.
0525-63 34 20